top of page

Obchodní podmínky

NÁSTROJ ROZPOZNÁVAČ

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují právní vztahy při poskytování služby pro firmy a jejich zaměstnance v rámci platformy ROZPOZNÁVAČ mezi poskytovatelem, společností modern market s.r.o., IČO 11975440, se sídlem Sokolovská 694/98, Karlín, 186 00, Praha 8 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357312 (dále jen Poskytovatel) na straně jedné a klientem (dále jen KLIENT) na straně druhé.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Popis služby:

ROZPOZNÁVAČ je inovativní nástroj navržený k detekci manipulativního obsahu, jako jsou deepfake videa, falešné zprávy a další formy dezinformací. Prostřednictvím pokročilých algoritmů strojového učení a analýzy dat je schopen identifikovat charakteristické znaky, které naznačují, že obsah byl upraven nebo zmanipulován. Uživatelé mohou nahrát obsah do rozpoznávače prostřednictvím online rozhraní a získat rychlé a spolehlivé vyhodnocení jeho autenticity. Služba je navržena s důrazem na ochranu soukromí a důvěrnosti uživatelských dat, a je pravidelně aktualizována s cílem zlepšit svou účinnost a schopnost detekovat nové formy manipulativního obsahu. Naše misí je poskytnout uživatelům nástroje a technologie, které jim umožní rozpoznat a ochránit se před šířením dezinformací a manipulací online prostředí. Po nahrání požadavku o ověření uživatelem dojde k zařazení požadavku do fronty. Jakmile na něj příjde řada, bude obsah prověřen prostřednictvím našeho rozpoznávacího mechanismu. Po vyhodnocení bude uživatel informován o výsledku emailem, který uživatel zadal při registraci. Tímto způsobem zajistíme efektivní a transparentní proces ověřování obsahu a umožníme uživatelům snadný přístup k výsledkům analýzy.

Rozsah poskytované služby:

Služba bude uživatelům poskytována pouze v rozsahu jejich předplatného. To znamená, že uživatelé budou mít přístup k funkcím a možnostem služby v souladu s jejich zakoupeným tarifním plánem nebo předplacenými kredity.

Poskytování služby:

Vyhodnotíme každý obsah, který bude do ROZPOZNÁVAČE nahrán prostřednictvím k tomu určených kanálů, jako je například přihlášení na webu rozpoznavac.cz. Podmínkou pro vyřízení požadavku je mít aktivní uživatelský účet nebo být součástí týmu společnosti, která s námi má uzavřenou rámcovou smlouvu. Vyhodnocen bude pouze veřejně dostupný obsah, ke kterému není potřeba přihlášení nebo registrace, a to za účelem zachování integrity soukromí a bezpečnosti uživatelů.

Ochrana dat:

Veškerá data a obsah, který je nahrán do ROZPOZNÁVAČE, jsou chráněna dle našich zásad ochrany osobních údajů a nebudou sdílena s třetími stranami bez souhlasu uživatele. Na základě uživatelem nahraných dat neprobíhá trénování algoritmu rozpoznávače. Po vyhodnocení a sdělení výsledku klientovi bude nahraný obsah nenávratně smazán z našich systémů, což přispívá k zachování integrity a důvěryhodnosti zacházení s uživatelskými daty.

Odpovědnost:

Vzhledem k tomu, že se jedná o beta verzi služby, naše společnost nenese odpovědnost za případné škody způsobené manipulativním obsahem, který byl identifikován jako autentický na základě naší služby. Uživatelé jsou informováni, že použití služby může nést riziko, a že konečné rozhodnutí o důvěryhodnosti obsahu leží na nich. Postupujeme podle nejlepších postupů a snažíme se minimalizovat rizika, ale vzhledem k povaze beta verze nemůžeme garantovat stoprocentní spolehlivost.

Platba za službu:

Platby za využívání služby rozpoznávače mohou být stanoveny dle platného ceníku nebo smluvní dohody mezi naší společností a uživatelem. Pokud není uzavřená písemná smlouva upravující podmínky jinak, řídí se ceníkem cenami, které jsou zveřejněné na webu rozpoznavac.cz v sekci ceník. Uživatelé mají přístup k transparentním informacím o cenové politice služby a mají možnost vybrat si vhodný tarifní plán podle svých potřeb a požadavků.

Aktualizace služby:

Naše společnost systematicky provádí pravidelné aktualizace služby ROZPOZNÁVAČE, aby zajistila neustálé zdokonalování její účinnosti a schopnosti detekovat nové formy manipulativního obsahu. Tato aktualizace zahrnuje implementaci pokročilých algoritmů, vylepšení analytických metod a integraci nejnovějších technologií v oblasti detekce deepfake obsahu. Naším cílem je udržovat službu v souladu s nejnovějšími vývojovými trendy a nejlepšími postupy v oboru, aby uživatelé měli přístup k nejefektivnějším nástrojům pro ochranu před manipulací a dezinformacemi online.

Zrušení služby:

Naše společnost si vyhrazuje právo zrušit přístup k ROZPOZNÁVAČI v případě porušení podmínek ze strany uživatele nebo změny v podmínkách poskytování služby. Uživatel nebo klient má možnost zrušit službu buď přímo po přihlášení ve svém uživatelském rozhraní, nebo zasláním emailu na adresu rozpoznavac@dobrokruh.cz. Pokud dojde k zrušení služby, bude tato služba ponechána aktivní po zbytek předplaceného období, čímž uživatel neztrácí nárok na již zaplacené období služby.

Změny v podmínkách:

Tyto obchodní podmínky mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění, avšak každá změna bude zveřejněna na našich webových stránkách. Uživatelé budou mít nejméně 30 dní na to, aby seznámili se s novými podmínkami před tím, než nabudou v platnost jejich účinnost. Tímto způsobem zajišťujeme transparentnost a umožňujeme uživatelům dostatek času k seznámení se s případnými změnami a k případnému vyjádření nesouhlasu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BETA VERZI 

ROZPOZNÁVAČ je momentálně ve fázi beta testování, a proto stále probíhají další testy a vylepšování. Vzhledem k tomu důrazně doporučujeme, aby uživatelé při používání výsledků z ROZPOZNÁVAČE aplikovali své kritické myšlení a prováděli další ověření autenticity obsahu. Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci během tohoto testovacího období.

V Praze dne 15.4.2024

bottom of page