top of page

Po nahrání obsahu do ROZPOZNÁVAČE se spustí řetězec automatizovaných akcí.

DETEKCE POHYBŮ

ROZPOZNÁVAČ využívá pokročilé technologie k identifikaci neobvyklých vzorců obličejů a pohybů, což pomáhá odhalit potenciálně falešný obsah, který znáte pod označením deepfake. 

SROVNÁNÍ S DATABÁZÍ

ROZPOZNÁVAČ porovná vámi nahraný obsah s databází ověřených vzorců, abychom identifikovali a označili nepravdivé materiály, které se podobají známým případům manipulace a dezinformace.

HODNOCENÍ KONTEXTU

ROZPOZNÁVAČ analyzuje obsah s ohledem na jeho kontext, jako jsou místo, čas a další faktory, abychom lépe porozuměli jeho pravdivosti a relevantnosti. 

HLEDÁNÍ ANOMÁLIÍ

ROZPOZNÁVAČ detekuje neobvyklé vzorce a anomálie v datech, což umožňuje odhalit nepravdivý obsah a ochránit uživatele před šířením dezinformací. ROZPOZNÁVAČ byl speciálně trénován na český a slovenský obsah.​

HLASOVÁ ANALÝZA

ROZPOZNÁVAČ  analyzuje zvukové stopy s cílem rozlišit pravdivý hlas od uměle vytvořených nahrávek. Analyzuejme akustiké vlastnosti jako je tón, rytmus, intonace a další charakteristiky hlasu.

LIDSKÁ KONTROLA

ROZPOZNÁVAČ se stále učí. Proto nejednoznačné výsledky projdou i lidskou kontrolou. Jen tak si můžeme být jistí, že našim uživatelům poskytujeme kvalitní, ověřené a bezpečné výsledky.

Background

Chceme aby se naši uživatelé mohli spolehnout na důvěryhodnost obsahu, se kterým se setkávají online. Za ROZPOZNÁVAČEM stojí lide z DOBROKRUHU

bottom of page